Inwoners 854,316
Zonder migratieachtergrond 46,6%
0-17 jaar oud zonder migratieachtergrond 39,7%
Oppervlakte 219 km2
Nationaliteiten 169

Hoewel de Nederlandse regering er niet zetelt is Amsterdam zowel de hoofdstad als de grootste stad van Nederland. Vergeleken met andere West-Europese hoofdsteden is Amsterdam, met minder dan één miljoen inwoners, een relatief kleine stad. Tegelijkertijd neemt de bevolking van Amsterdam de laatste jaren snel toe. Sinds het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw maakt Amsterdam diepgaande veranderingen door: van bevolkingsafname, hoge werkloosheidsaantallen en criminaliteit, naar bevolkingsgroei en economische groei.

De Amsterdamse haven, die ooit het financiële- en handelshart vormde van de stad, bepaalt niet langer de arbeidsmarktstructuren. In plaats daarvan wordt de economie van Amsterdam nu vooral gevormd door de dienstensector, toerisme en cultuur.

Amsterdam is al sinds de 17e eeuw een stad van migranten, en staat tegenwoordig bekend als één van de steden met de meest diverse populaties ter wereld. Sinds 2011 is meer dan de helft van de inwoners van Amsterdam ofwel zelf in het buitenland geboren, of heeft minstens één ouder die in het buitenland geboren is. De grootste migrantengroepen hebben hun wortels liggen in Marokko, Turkije en Suriname.

 

 

 

 

 

 

54% Meer dan de helft van de bewoners van Amsterdam heeft een migratie-achtergrond