In 2018 begon het BaM-team met negen mensen: vier promovendi, twee postdocs, een senior onderzoeker, een projectmanager en de hoofdonderzoeker.

Maurice Crul

Professor op de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met als leeropdracht onderwijs en diversiteit

Elif Keskiner

Senior onderzoeker

Ismintha Waldring

Postdoc

Laure Michon

Postdoc

Josje Schut

Promovenda

Marina Lazëri

Promovenda

Kim Knipprath

Promovendus

Lisa-Marie Kraus

Promovenda

Paulina Pankowska

Postdoctoral researcher

Zakia Essanhaji

PhD candidate

Frans Lelie

Projectmanager

Maurice Crul is Professor op de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) met als leeropdracht onderwijs en diversiteit. De afgelopen 25 jaar deed hij vooral onderzoek naar de schoolloopbanen en arbeidsmarkt carrières van kinderen van migranten, eerst in Nederland, later in vergelijkend onderzoek in Europa en de VS en Australië. Hij coördineerde twee grote internationale projecten: het TIES project (The Integration of the European Second generation) met een survey onder 10.000 respondenten, en het ELITES, Pathways to Success project. In beiden projecten analyseerde hij waarom een deel van de kinderen van arbeidsmigranten succesvol waren in het onderwijs en de arbeidsmarkt en wat we daaruit kunnen leren voor het beleid. Maurice Crul doet ook onderzoek naar student- en peer-mentoring in het onderwijs, de onderwijskansen van Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon, Turkije, Australië en Duistland en hij coördineert onderzoek rond vraagstukken van diversiteit en ongelijkheid in het Hoger Onderwijs in Nederland. In 2017 kreeg hij de prestigieuze ERC Advanced Grant toegekend, om daarmee het project Becoming a Minority (BaM) uit te kunnen voeren. BaM richt zich op de ervaringen en meningen van mensen zonder migratie achtergrond die wonen in majority-minority buurten en steden in Europe.

Elif Keskiner is de senior onderzoeker in het BaM project. Ze is socioloog en is geschoold in zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Daarnaast heeft ze ervaring met het doen van internationaal vergelijkend onderzoek. Elif is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. In haar dissertatie richtte ze zich op jeugdtransities van nakomelingen van Turkse migranten in Strassbourg en Amsterdam. Haar studie liet specifieke transitiepatronen zien onder de Turkse tweede generatie, en belichtte het belang van kapitaalontwikkeling in verschillende institutionele contexten. In haar daaropvolgende postdoc projecten is Elif blijven werken met internationaal vergelijkende onderzoeken, zoals bij het ELITES project en het RESL.eu project. Binnen deze projecten heeft Elif steeds haar focus gericht op kapitaal en jeugdtransities. Ze heeft verschillende publicaties binnen de sociologie, zoals op het gebied van jeugdsociologie, jeugdtransities, kapitaaltheorie, en intersecties van sociale klasse, etniciteit en gender in stedelijke contexten.

Ismintha Waldring heeft een dubbeldoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Antwerpen, en werkt als postdoctoraal onderzoeker in het BaM project. In haar proefschrift stelde ze de loopbanen en arbeidsmarktervaringen centraal van hoog-opgeleide tweede generatie professionals van Turkse afkomst in vier Europese landen. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van strategieën ten aanzien van sociale grenzen, mechanismen van subtiele uitsluiting in organisaties (met een bijzondere belangstelling voor onderwijsinstellingen), en de rol van onderwijsprofessionals in majority-minority steden in Europa.

Laure Michon is politicologe en geïnteresseerd in interacties tussen stadsbewoners. Ze promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over etnische minderheden in de lokale politiek. Door middel van een vergelijking tussen Amsterdam en Parijs onderzocht zij hoe etnische minderheden toegang krijgen tot de politiek, hoe hun politieke carrières zich ontwikkelen en wat hun visie is op vertegenwoordiging. Sinds 2011 is Laure senior onderzoeker bij de gemeente Amsterdam, waar zij onderzoek doet naar armoede, discriminatie en diversiteit in de stad. Ze is postdoctoraal onderzoeker in het BaM-team.

Josje Schut is promovenda in het BaM project aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Ze behaalde haar master in Sociologie aan de VU, waar ze haar thesis schreef over de ‘thuisgevoelens’ van bewoners van Nederlandse afkomst in een super-diverse buurt in Amsterdam. Josje is voornamelijk geïnteresseerd in onderzoek naar het discours over diversiteit en alledaagse relaties op buurtniveau.

Marina Lazëri is een interdisciplinaire sociale wetenschapper en promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoeksinteresses omvatten nationale identiteit, sociale positionering, en interetnische attitudes. Ze is afgestudeerd met een Master of Science in Migratie, Etnische Relaties en Multiculturalisme aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft haar masterscriptie geschreven over opvattingen over de positie van migranten binnen de welvaartstaat. Eerder behaalde zij een bachelor in politicologie aan University College Utrecht. Voordat ze aan haar promotietraject aan de VU begon, heeft Marina les gegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht. Ze heeft meerdere interdisciplinaire cursussen gegeven, zoals interculturele communicatie, algemene sociale wetenschappen, migranten en integratie, en inleiding in de psychologie.

 

Kim Knipprath is promovendus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU Amsterdam). Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op interetnische relaties in steden en buurten. Hij gebruikt zowel kwantitatieve en kwalitatieve methoden om te onderzoeken hoe de attitudes en het gedrag van inwoners zonder migratieachtergrond worden beïnvloed door de ruimtelijke verdeling van verschillende etnische groepen in de stedelijke context. Kim behaalde zijn Research Master in de Sociale en Gedragswetenschappen aan de Tilburg University, waar hij zijn scriptie schreef over sociaal ressentiment en de relatie met populisme en politiek cynisme.

Lisa-Marie Kraus is in Duitsland geboren, maar heeft een groot deel van haar leven in het buitenland gewoond. Vanuit Zuid Afrika is ze in 2015 naar Nederland verhuisd om in Rotterdam een Master opleiding in Kunst, Cultuur & Samenleving te volgen aan de Erasmus Universiteit. Tegelijkertijd werkte ze daar als onderzoeksassistent en docent Statistiek. Na het behalen van haar diploma verwierf Lisa-Marie een PhD positie in het BaM Team aan de Vrije Universiteit. Binnen het BaM project zal haar focus liggen op sociale mobiliteit.

Paulina Pankowska is a postdoctoral researcher at the Department of Communication Science and the Department of Sociology, Vrije Universiteit Amsterdam. Her research relates primarily to data quality and research methods in the social sciences. She is also interested in the fields of official statistics, migration, and labor market sociology.

She is currently working on the development of an online participant recruitment platform for social science and humanities research in the Netherlands. She is also a senior quantitative methodologist in the BAM project.

In November 2020 Paulina defended her PhD dissertation titled: ‘Measurement error: estimation, correction, and analysis of implications’, which investigated the feasibility of using hidden Markov models (a latent variable modelling technique) to account and correct for measurement error in survey and administrative data. The project was conducted in collaboration with Statistics Netherlands.

Zakia Essanhaji is a sociologist with an interest in (the politics of) diversity and inclusion. She obtained a master’s degree in urban studies (cum laude) and a research master degree in the Sociology of Culture, Media and the Arts (cum laude) from Erasmus University Rotterdam, while working as a lecturer in Sociology. Her master thesis on the reproduction of gender inequality through diversity policy received the Unilever Research Prize in 2018. She has worked as junior researcher at EUR, Radboud University Nijmegen and as junior policy officer at the Sociaal-Economische Raad, focusing on inequalities and diversity policy making. In October 2020, Zakia joined the BaM-team at the Vrije Universiteit Amsterdam where she continues to work on issues of diversity and inclusion.

Frans Lelie heeft een gastaanstelling bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze is opgeleid tot maatschappelijk werkster en werkte met vrouwen met een migratieachtergrond en hun families. De afgelopen vijftien jaar werkt zij in onderzoeksprojecten met betrekking tot onderwijs aan kinderen van migranten en vluchtelingen. Ze was de projectmanager en webmaster voor twee grote internationale projecten: het TIES project (The Integration of the European Second generation) en het ELITES, Pathways to Success project.

Voor het Pathways to Success project, produceerde ze samen met Elsbeth Dijkstra vijf korte films over rolmodellen behorend tot de tweede generatie, die vertellen over hun route naar succes in België, Frankrijk, Duitsland en Nederland: https://www.elitesproject.eu/educational-kit.

Ze is de projectmanager van het project Becoming a Minority (BaM).