Inwoners 1,888,776
Zonder migratieachtergrond 46,0%
Oppervlakte 415 km2
Nationaliteiten 181

Wenen heeft meer dan 1,8 miljoen inwoners en is de hoofdstad van Oostenrijk. In de afgelopen tien jaar is de bevolking van Wenen met 11% gegroeid - voornamelijk door immigratie vanuit het buitenland.

Wenen vormt een van de rijkste regio's van de Europese Unie en geniet een internationale reputatie vanwege de hoge kwaliteit van leven en de lage misdaadcijfers. De belangrijkste economische motor van de stad is de financiële dienstensector. Wenen is uitgegroeid tot een consulting metropool en heeft zich de afgelopen decennia gevestigd als de poort van West-Europa naar het Oosten.

Wenen is door de jaren heen om verschillende redenen een immigratiestad geweest. Meer recent zijn historische momenten zoals de val van het IJzeren Gordijn in 1989, de Joegoslavische Oorlog van begin jaren negentig en het toetreden tot de Europese Unie in 1995 gebeurtenissen die in nauw verband staan met het huidige sociale en demografische landschap van Wenen. Tegenwoordig is ongeveer 54% van de bevolking van de stad ofwel zelf in het buitenland geboren, of heeft één ouder die in het buitenland geboren is. De grootste migrantengroepen hebben hun wortels in Servië, Turkije en Duitsland.

 

 

 

54% Meer dan de helft van de Weense bevolking heeft een migratie-achtergrond