BAM - becoming a minority

Het BaM-project zal kijken naar het leven van mensen zonder migratieachtergrond die wonen in etnisch diverse buurten waar iedereen inmiddels tot een minderheid behoort. In een stad als Amsterdam heeft nog maar één op de drie jongeren onder de vijftien twee ouders die in Nederland zijn geboren. Deze situatie, waar iedereen in feite tot een minderheid behoort, wordt een meerderheid-minderheden context genoemd. Dit komt steeds vaker voor in buurten van grote West-Europese steden. In 40% van de wijken van Amsterdam bijvoorbeeld, zijn mensen van Nederlandse afkomst inmiddels een numerieke minderheid.

Image

Onderzochte steden Amsterdam, Nederland Antwerpen, België Hamburg, Duitsland Malmö, Zweden Rotterdam, Nederland Wenen, Oostenrijk