Door de BaM-enquête willen we graag onderzoeken hoe mensen met elkaar omgaan in gemengde wijken. Waar sturen ze hun kinderen naar school? Ervaren zij conflicten en zo ja, waar gaan die over? Wat waarderen mensen juist van hun wijk?

Het internationale BaM project voert een enquête uit onder mensen die in diverse wijken wonen waar iedereen een minderheid is. In de BaM-enquête willen we graag ontdekken hoe mensen met elkaar omgaan in deze wijken. Waar sturen ze hun kinderen naar school? Ervaren zij conflicten en zo ja, waar gaan die over? Wat waarderen mensen juist van de buurten? Met wie communiceren ze op straat, of in de speeltuin en met wie praten ze als ze koffiedrinken in de lokale bars?

Voor de BaM-enquête zullen we mensen benaderen zonder migratieachtergrond in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. De respondenten zijn geselecteerd omdat ze zijn geboren in een van de vijf deelnemende landen en hun beide ouders ook in dat land zijn geboren. De BaM-enquête kan worden geopend met een persoonlijke code die geselecteerde respondenten ontvangen. Hen zal worden gevraagd een enquête van ongeveer 20 minuten in te vullen, online op een laptop of tablet. De vragen gaan over verschillende aspecten van wonen in een diverse buurt. De enquête is anoniem, de naam en de identiteit van de respondenten wordt niet gedeeld en BaM zal de privacy en persoonlijke meningen van mensen respecteren.

Uitkomsten van de enquête zullen op deze website gepubliceerd worden en respondenten die aangeven de resultaten te willen krijgen, zullen het samenvattende rapport van het project ontvangen.

We zullen de uitkomsten van de BaM-enquête bespreken met beleidsmakers op lokaal en stedelijk niveau. Dit is de eerste vergelijkende Europese enquête die gaat over het perspectief van mensen zonder een migratieachtergrond in etnisch diverse buurten. We verwachten dan ook veel belangstelling voor de resultaten van de BaM-enquête van zowel de media, als beleidsmakers en politici.

Privacyverklaring BaM

 

Door de BaM-enquête willen we graag onderzoeken hoe mensen met elkaar omgaan in gemengde wijken.