BAM - becoming a minority

BaM-projektet kommer att titta närmare på vardagen för personer utan migrationsbakgrund som bor i multietniska områden där alla numer tillhör en minoritet. I exempelvis Amsterdam har idag enbart en av tre ungdomar under femton år två föräldrar som är födda i Nederländerna. Den här situationen, där alla tillhör en minoritet, kallas en majoritet-minoritetskontext. Den här situationen blir alltmer vanlig i många områden i västeuropeiska städer. Exempelvis utgör personer med nederländsk bakgrund en numerär minoritet i 40% av Amsterdams bostadsområden.

Image

Researched cities Amsterdam, The Netherlands Antwerp, Belgium Hamburg, Germany Malmö, Sweden Rotterdam, The Netherlands Vienna, Austria