Invånare 1,888,776
Utan migrationsbakgrund 46,0%
Areal 415 km2
Nationaliteter 181

Wien är Österrikes huvudstad och hem för mer än 1,8 miljoner människor. Under de senaste tio åren har Wiens befolkning ökat med 11% - främst på grund av internationell migration.

Wien är en av de rikaste regionerna inom Europeiska Unionen och har ett internationellt rykte som en stad med hög levnadsstandard och låg brottslighet. Den huvudsakliga ekonomiska sektorn för staden är finansiella tjänster. Staden har växt fram som en finans- och konsultmetropol och under de senaste årtiondena etablerat sig själv som Västeuropas dörr mot öst.

Wien är en invandringens stad, av flera olika anledningar. Historiska händelser som järnridåns fall år 1989, det jugoslaviska kriget under det tidiga 1990-talet och medlemskapet i Europeiska Unionen år 1995 är händelser som är oskiljaktiga från stadens nuvarande demografiska landskap. Idag är runt 54% av Wiens befolkning antingen född utomlands, eller har minst en förälder född utomlands. De största invandrargrupperna har ursprung i Serbien, Turkiet och Tyskland.

 

 

 

54% Meer dan de helft van de Weense bevolking heeft een migratie-achtergrond