I BaM-undersökningen vill vi ta reda på hur personer interagerar med varandra i dessa områden. Vart sänder de sina barn till skolan? Upplever de konflikter, och i så fall vad handlar de om? Med vilka interagerar de med på gatan, på lekplatsen och vem pratar de med när de tar en kaffe på de lokala kaféerna?

BaM-projektet initierar en internationell surveyundersökning bland personer som bor i bostadsområden där alla tillhör en numerär minoritet. I BaM-undersökningen vill vi ta reda på hur personer interagerar med varandra i dessa områden. Vart sänder de sina barn till skolan? Upplever de konflikter, och i så fall vad handlar de om? Med vilka interagerar de med på gatan, på lekplatsen och vem pratar de med när de tar en kaffe på de lokala kaféerna?

Undersökningen kommer rikta in sig på personer utan migrationsbakgrund mellan 25 och 45 år. Respondenterna väljs ut på grundval av att de är födda i ett av de fem länderna och att båda deras föräldrar också är födda i det landet. BaM-enkäten nås genom en personlig kod som ges till de utvalda respondenterna, som kommer att tillfrågas att besvara en enkät som tar cirka 20 minuter, online på en dator eller surfplatta. Frågorna handlar om olika aspekter av att bo i ett område präglat av stor mångfald. Enkäten är anonym. Därmed kommer inte respondenternas namn och identitet att delas, och vi kommer att respektera personers integritet och personliga åsikter.

Resultaten av undersökningen kommer att publiceras på den här hemsidan och respondenterna som indikerar att de är intresserade av att ta del av resultaten kommer att få den sammanfattande rapporten skickad till sig.

Vi kommer att diskutera resultaten av BaM-undersökningen med beslutsfattare på lokal- och stadsnivå. Det här är den första europeiska enkätundersökningen som vänder sig till personer utan migrationsbakgrund som bor i områden präglade av stor mångfald. Vi förväntar oss därför ett stort intresse för resultaten av BaM-enkäten från media, beslutsfattare och politiker.

Privacy statement BaM

 

Enkäten undersöker perspektiven hos personer utan migrationsbakgrund som bor i områden präglade av stor mångfald.