Hamnstäder
Rotterdam, Antwerpen och Malmö

Tjänstesektorstäder
Amsterdam, Hamburg och Wien

BaM-projektet kommer att titta närmare på vardagen för personer utan migrationsbakgrund som bor i multietniska områden där alla numer tillhör en minoritet. I exempelvis Amsterdam har idag enbart en av tre ungdomar under femton år två föräldrar som är födda i Nederländerna. Den här situationen, där alla tillhör en minoritet, kallas en majoritet-minoritetskontext. Den här situationen blir alltmer vanlig i många områden i västeuropeiska städer. Exempelvis utgör personer med nederländsk bakgrund en numerär minoritet i 40% av Amsterdams bostadsområden.

BaM-projektet kommer att bedriva forskning i hamnstäderna Rotterdam, Antwerpen och Malmö samt i städerna Amsterdam, Hamburg och Wien, som snarare karaktäriseras av servicesektorn. En del av undersökningen är en internationell enkätundersökning bland personer som bor i områden där alla numer tillhör en minoritet, det vill säga majoritet-minoritetsområden. Hur interagerar människor med varandra i dessa områden? Upplever de konflikter, och i så fall, vad handlar de om? Vad uppskattar de boende med sina områden? Med vilka interagerar de på gatan? Vad binder dem samman - eller inte - på deras barns lekplats? Med vem interagerar de när de dricker kaffe på ett lokalt kafé?

Ett viktigt syfte med projektet är att undersöka huruvida det förekommer skillnader mellan olika områden och mellan olika europeiska städer. Ser interaktionen mellan människor olika ut i hamnstäderna Rotterdam, Malmö och Antwerpen? Upplever människor mångfald på ett annat sätt än i de finansiella centrumen Amsterdam, Hamburg och Wien?

Med BaM-projektet hoppas vi kunna bidra till förståelsen av vad som gör städer till bra platser att bo på. Att studera under vilka omständigheter människor interagerar med varandra på ett sätt som de finner tillfredsställande och även när konflikter är mer troliga att uppstå, och vad som kan göras åt det.

 Projektet kommer att generera viktiga resultat för de personer som bor i de berörda områdena likväl som för beslutsfattare och politiker. Det förekommer en mängd olika åsikter i media och inom politiken om migration och mångfald, men personer som lever sitt vardagliga liv i en multietnisk miljö har mycket mer att säga om hur det upplevs. BaM-projektet kommer att förmedla deras perspektiv.

 BaM-projektet är finansierat av Europeiska forskningsrådet genom ett forskningsbidrag kallat ERC Advanced Grant. BaM genomförs i samarbete med enheten för forskning, information och statistik inom Amsterdams stadsförvaltning.

 

Med BaM-projektet hoppas vi kunna bidra till förståelsen av vad som gör städer till bra platser att bo på.