I BaM-projektet kommer vi att jämföra hur personer utan migrationsbakgrund upplever att bo i områden präglade av stor mångfald i tre hamnstäder (Rotterdam, Antwerpen och Malmö) och i tre finans- och servicestäder (Amsterdam, Wien och Hamburg).

Det internationella BaM-projektet utgörs av forskning som bedrivs i sex städer i fem europeiska länder. BaM har valt två typer av jämförbara städer: hamnstäder och tjänstesektorstäder. Jämförelsen mellan hamnstäder och tjänstesektorsektorstäder för in betydelsen av arbetsmarknadens struktur. Jämförelsen av alla städer kommer att bidra med en insikt i hur reaktionen på att bli en minoritet varierar över politiska, historiska och kulturella kontexter. Vilka nationella, lokala och områdesspecifika faktorer förklarar de olika reaktionerna? Vilka omständigheter kan förklara antingen acceptansen av etnisk mångfald eller motståndet mot densamma i majoritet-minoritetsstadskontexter? BaM-projektet kommer att belysa faktorerna i städer och områden som antingen har en positiv eller negativ effekt för känslan av välbefinnande och känslan av att känna sig ’hemma’ i ett samhälle präglat av stor mångfald.

 

Hur interagerar personer med varandra i ett område där alla tillhör en minoritet?