Invånare 1,860,759
Utan migrationsbakgrund 65,9%
Areal 755 km2

Hamburg är, med en befolkning på cirka 1,8 miljoner invånare från 183 olika länder, den näst största tyska staden efter Berlin. Det är den åttonde största staden inom Europeiska Unionen, och dessutom unionens största stad som inte är en huvudstad. Utflyttning från staden och suburbanisering ledde till en befolkningsminskning fram till mitten av 1980-talet. Befolkningen har dock ökat sedan dess och förväntas växa ytterligare för att nå över 2 miljoner invånare år 2030.

Hamburgs befolkning blir i och med detta mer och mer karaktäriserad av mångfald. I slutet av 2016 bodde mer än 630.000 människor med migrationsbakgrund i Hamburg. Sedan 2009 har denna siffra stigit med mer än 145.000 människor. Deras del av den totala befolkningen steg under denna period från runt 28 till 34 procent. Ungefär hälften av personerna med migrationsbakgrund har tyskt medborgarskap. De överlägset vanligaste länderna som dessa individer har ursprung i är Turkiet och Polen, som utgör 15 respektive 12 procent av befolkningen med migrantbakgrund. På grund av inströmningen av flyktingar under de senaste tre åren är det betydande fler individer med syrisk, afghansk, irakisk, rumänsk, bulgarisk och eritreansk migrationsbakgrund än i slutet av 2014.

Ekonomiskt drivs Hamburg främst av sin hamn. Det är en av de största omlastningshamnarna i världen, och detta tillsammans med stadens internationella flygplats, gör Hamburg till en av de viktigaste logistiska platserna i Europa. För närvarande undergår dock staden ett strukturellt skifte mot en mer kreativ och vetenskaps- och finansbaserad ekonomi. Hamburg har redan en av Europas ledande medie- och spelindustrier, ett växande ekosystem av start-ups och en levande kulturell och kreativ scen.

 

 

 

34% Een derde van de bevolking van Hamburg heeft een migratieachtergrond